Friday, September 23, 2011

миний шүлгүүд

Ямар шувуу зөвхөн шулганадаг тэгээд нисдэггүй
Яндан дээр суугаад үүрэглэдэггүй, тэгээд
Нэг нь нөгөө дээрээ гарч далавчаа дэвдэггүй
Нуулгүй хэлэхэд  хурьцал хийдэггүй
Өндөгөө дарж өвчүүнийхээ өдийг зулгаадаггүй
Өвдөл цөвдөл хайж өлссөн царай гаргадаггүй
Өт түүж, хог ухаж, өвөл даардаггүй
Өөр яадаг ч үгүй зөвхөн торон дотор
Өөдгүй царайгаараа өөдөөс ширтдэг
Тотины жаргалаар амьдрах хүсэл
Дотор минь буглах цагт
шүлэг бичдэг гараараа, би
өөрийгөө боомилно.
Ямар шувуу зөвхөн шулганадаг, тэгээд нисдэггүй
Яруу найрагчдын эгнээнд лав би зогсохгүй

No comments:

Post a Comment