Friday, September 23, 2011

миний шүлгүүд

Татах тамхи хатуу болоод
Сэтгэлд утаа нь суунаглахад
Таатайгаар шунаглан соронгоо
Сарны гэрлийг моддын завсараар харах
Юутай сайхан бэ?

Дотор байгаа үсийн шалбаагийг
Шавхаж гаргах
Доголон нулимс, гэнэн мөрөөдлөө тоолж суунгаа
Нарны гэрлийг  моддын завсараар харах
Юутай сайхан бэ?

No comments:

Post a Comment